กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติเขาสก อยู่ในเขตจังหวัดสุราษฏร์ธานี อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูง ในพื้นที่จังหวัด  สุราษฎร์ธานีไปจนถึงอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งแบ่งเป็น 2 พื้นที่ใหญ่ ๆ คือ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ กม 57-58 ตามเส้นทางหลวงสาย 401ห่างออกไปอีก 51 กม.คือบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสก ซึ่งตั้งอยู่ที่ กม. 109 บนถนนเส้นเดียวกัน แต่เดิมนั้น อุทยานแห่งชาติเขาสก มีเฉพาะพื้นที่ที่เป็นป่าเขา อยู่มาภายหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้สร้างเขื่อนเชี่ยวหลายขึ้นมาเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ���า จึงทำให้พื้นที่ป่าบางส่วนกลายเป็นเขื่อนเก็บน้ำ และยังอยู่ในการดูแลพื้นที่โดยอุทยานแห่งชาติเขาสก

เขื่อนรัชชประภา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของอุทยานแห่งชาติเขาสก  เดิมเรียกว่าว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”  เขื่อนรัชประภา มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก นักท่องเที่ยวทุกคณะที่ไปเห็นล้วนประทับใจ ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนที่สูงชันล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำที่กว้าง ใหญ่ ด้วยความลึกของระดับน้ำ กอปรกับสีของตะไคร้น้ำที่อยู่เบื้องล่าง ทำให้น้ำในเขื่อนมีสีเข้มเหมือนสีมรกต จนนักท่องเที่ยวหลายท่านคิดว่าเป็นน้ำทะเล

ประโยชน์ของเขื่อนรัชประภา

กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา สุราษฎร์ธานี
1. ใช้เพื่อการชลประทานเพื่อการเพาะปลูก ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนให้ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืช บริเวณสองฝั่งแม่น้ำในตอนล่าง เป็นผลให้พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ ในเขตท้องที่ตำบลตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอพุนพิน สามารถทำนาปรัง และปลูกพืชในฤดูแล้งได้ผลดี
2. บรรเทาอุทกภัย การกักเก็บน้ำของเขื่อนในฤดูฝน จะช่วยลดความรุนแรงของสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างดี
3. การผลิตไฟฟ้า พลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ยังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม บริเวณพื้นที่ท้ายน้ำอีกด้วย
4. แก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็ม สภาพน้ำที่มีบปริมาณน้อยของลำน้ำพุมดวง-ตาปี ในฤดูแล้ง ทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียได้ง่าย ขณะเดียวกันบริเวณปากแม่น้ำจะมีน้ำเค็มรุมล้ำเข้ามาตามลำน้ำ น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนรัชชประภาจะช่วยเจือจางน้ำเสียในลำน้ำ และต้านทานการรุกล้ำของน้ำเค็มที่ปากแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การประมง อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภาเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญ ทุกๆ ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ปล่อยพันธุ์ปลาและกุ้งเป็นจำนวนมากลงไปในอ่างเก็บน้ำ สามารถให้ผลผลิตทางด้านการประมงเฉลี่ยปีละ 300 ตัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง
6.การท่องเที่ยว เขื่อนรัชชประภาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สำคัญ เนื่องจากทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพอันงดงาม ซึ่งพื้นที่น้ำเกือบทั้งหมด อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก (เว้นเ���ียงพื้นที่น้ำในเขตทุ่นลอย อันได้แก่ รอบพระตำหนักเรือนรับรองที่ประทับ หน้าช่องระบายน้ำ และตลอดแนวสันเขื่อน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

การเดินทาง

- หากไปทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  ผ่านประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงจังหวัดชุมพร จากนั้นตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง อ.พุนพิน ตรงสี่แยก ที่สามารถเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ ไม่ต้องเข้าตัวจังหวัด ให้ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงแยก ท่าโรงช้าง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จากนั้นประมาณ 40 กม. ก่อนจะถึง ตัว อ.บ้านตาขุน จะมีป้ายใหญ่ของเขื่อนรัชชะประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ทางขวามือ ให้ขับรถเข้าเขื่อนอีก 14 กิโลเมตร ขับตามที่ป้ายบอก จนกระทั่งถึงสันเขื่อน ก็จะถึงจุดชมวิว
- ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ก็มีบริการเดินรถ ทุกวัน ลงรถที่สถานีรถไฟ พุนพิน แล้วต่อรถรับจ้าง เข้าเขื่อนระยะทาง ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
- ทางเครื่องบิน หากต้องการความรวดเร็ว ก็สามารถเลือกใช้บริการของ บริษัทการบินไทย จำกัด มีบริการเที่ยวบิน ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๖๐ นาที ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (02) 283-0070-80

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนรัชชประภา

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนรัชชประภา

 

กิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขื่อนรัชชประภา(เชี่ยวหลาน)

1.  ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย  เขาสามเกลอ (ภูเขาหินปูนกลางน้ำ 3 แท่ง)

เขาสามเกลอ เขื่อนเชี่ยวหลาน

เขาสามเกลอ พระเอกของงานนี้

2.  พายเรือคายัค  หรือ เล่นน้ำ ที่หน้าแพที่พัก

กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเล่นน้ำที่หน้าแพที่พัก


3.  ดูนก ดูสัตว์
เช่น นกต่างๆ นกเงือก ลิง ชะนี ช้าง เป็นต้น

ชมนกเงือกที่เขื่อนรัชประภา
4.  ล่องเรือส่องสัตว์ในเวลากลางคืน


5.  ดูฝูงค้างคาวบินออกหากินตอนค่ำ จะเห็นเป็นเส้นยาวออกจากปากถ้ำ
6.  เดินป่า เส้นทางชมธรรมชาติ

ดอกบัวผุด

ดอกบัวผุด

 

ศาลาชมวิว เขื่อนรัชชประภา

จุดชมวิว เขื่อนรัชชประภา

7.  ท่องเที่ยวภายในทะเลใน หรือ 500 ไร่
8.  ผจญภัยในถ้ำน้ำทะลุ

ถ้ำประการัง เขื่อนรัชประภา

ถ้ำประการัง

9. ชมความงามในถ้ำปะการัง
10. ถ้ำประกายเพชร ลักษณะคล้ายถ้ำปะการัง แต่เล็กกว่า
11. ตกปลา การตกปลาที่เขื่อนเชี่ยวหลาน  สามารถกระทำได้ 2 ทาง  คือ เหมาเรือไปตกปลา  และตกปลาที่แพที่พัก แต่คนจะไม่นิมตกปลาที่แพ นั่นก็เพราะ คนเยอะ ปลาน้อย ส่วนมากจะเช่าหรือเหมาเรือไปหาจุดตกปลา ซึ่งจุดตกปลายอดนิยมที่เขื่อนรัชชประภาได้แก่ คลองหยา(คลองแสง) และ ทะเลใน 400 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่ ๆ ไม่พลุกพล่าน  ห่างไกลผู้คน  จึงมีปลาชุกชุม  สามารถใช้เหยื่อ กบปลอม  สปูน  ป๊อปเปอร์ ตีเหยื่อปลอม  ปลาชะโด ปลาช่อน ปลากระสูบ ปลาช่อนงูเห่า ปลากระสง  เป็นแหล่งปลา การเหมาเรือออกไปลอยลำตกปลา ถ้าที่พักอยู่ห่างไกลจากแหล่งตกปลามาก  ก็จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามระยะทาง
บริเวณทะเลใน 500ไร่ก็สามารถตกปลาได้เช่นกัน แต่ไม่ค่อยแนะนำ เพราะการเดินทางค่อนข้างจะยุ่งยาก ถ้ามีอุปกรณ์มาเยอะ และต้องลงเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 30-45 นาที

แพที่พัก แพตกปลาที่เขื่อนรัชชประภา
ที่พักในเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) มีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ
1.  ที่พักของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ( เขื่อนเชี่ยวหลาน)
เป็นห้องแอร์ทั้งหมด มีหลายลักษณะและหลายราคา 800-3,500 บาท/ห้อง ติดต่อขอรายละเอียดหรือจองที่พักได้ที่  โทร.077-242561
2.  ที่พักแบบเรือนแพ ของทางอุทยานแห่งชาติเขาสก

กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แพนางไพร

- แพนางไพร  เป็นแพที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุดในบรรดาแพอุทยาน และอยู่ใกล้ที่สุด มีปลาตะเพียนหางแดงธรมชาติที่นักท่องเที่ยวแวะให้อาหารได้
- แพคลองคะ  อยู่ถัดจากแพนางไพรเข้าไป ใกล้กับน้ำตกคลองคะ
- แพโตนเตย  เป็นแพที่อยู่ใกล้กับ ถ้ำน้ำทะลุ
- แพไกรสร  เป็นแพที่อยู่ไกล และเป็นธรรมชาติ
ประมาณค่าใช้จ่าย คนละ 600 บาทต่อคืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ อยู่ไม่ครบมื้อก็หักไปตามมื้อ

3. ที่พักแบบเรือนแพ ของกรมป่าไม้
- แพหน่วยฯ คลองหยา หรือ แพคลองแสง เป็นแพที่อยู่ไกลที่สุด เป็นจุดต้นน้ำ เป็นแหล่งตกปลา และส่องสัตว์
ประมาณค่าใช้จ่าย คนละ 600 บาทต่อคืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ ติดต่อ โทร.คุณโอ 081-554-3585

4.  ที่พักแบบเรือนแพ ของทางเอกชน
- แพเชี่ยวหลานทัวร์ (ห้องนอนได้ 6 ท่าน) 660 บาท/คน รวมอาหาร 3 มื้อ
- แพภูตะวัน
- แพเพลินไพร ห้องใหม่ ( มีห้อง 4 คน 9 ห้อง กับ 8 คน 2 ห้อง) 750 บาท/คน รวมอาหาร 3 มื้อ
- แพสายชล ห้องใหม่ (ห้องละ 2 ท่าน) ประมาณ 2000-2200 บาท/ห้อง รวมอาหาร 3 มื้อ
- แพไพรวัลย์ คนละ 800 บาท/ท่าน รวมอาหาร 3 มื้อ
ประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป คนละ 600 – 1000 บาท ต่อคืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ อยู่ไม่ครบมื้อก็หักไปตามมื้อ
ห้องพักจะพักได้ห้องละ 3-4 คน แล้วแต่ขนาดของห้อง บางแพ หากมาเป็นกลุ่มแต่ต้องการพักเพียง 2 คนสามารถทำได้แต่ต้องจ่ายเพิ่มคนละ200 บาท จะได้พัก2 คนต่อห้องได้ (ต้องสอบถาม)

*ราคานี้ไม่รวมค่าเรือ ค่าธรรมเนียมอุทยาน และกิจกรรม
** หากต้องการซื้อ Package สามารถติดต่อ คุณโอ 081-554-3585 (ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ)

เครดิตข้อมูลจาก chiewlarn.com

เชี่ยวหลานผืนน้ำแอบอิงเขา          เมฆหมอกหยอกเย้ายอดภูผา

  สุขใจทุกครั้งทัศนา                          รัชชประภากุ้ยหลินแห่งถิ่นไทย

ภูเขาสูงสุดซ้อนสอดเสียดฟ้า               งามภูผาตั้งตระง่านผื่นน้ำใส

แสงสว่างแห่งราชอาณาไทย                จงปกปักรักษ์ไว้อย่าทำลาย

 

 <<กลับหน้าแรก

8 Likes, 0 Dislikes
8 Likes
0 Dislikes

Leave a Reply

1 Comment