ล่องแพ ตกปลากลางไอหมอก เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่

ท่องเที่ยวตกปลา กลางไอหมอก เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตัวเขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำแม่งัด ที่บ้านใหม่ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยกรมชลประทาน การก่อสร้างตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมา กฟผ. ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529

ท่องเที่ยว ตกปลา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เชียงใหม่

ทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ทำให้ได้รับการยอมรับว่า เขื่อนแม่งัด เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัด เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เกิดจากการปิดกั้นลำน้ำแม่งัดของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามน่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของไทย เป็นสถานที่พักผ่อน มีแพพักลอยน้ำให้บริการด้วย เป็นแหล่งดูนก แหล่งชมปลาที่มีปลาหลายชนิด ที่อยู่ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ มีพันธุ์ปลาเช่น ปลาบึก ปลากด ปลาสวาย มีศาลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้อย่างใกล้ชิด

ประโยชน์ของเขื่อนแม่งัด

1. ด้านการชลประทาน  สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้ประมาณ 30,000 ไร่ และช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ เพาะปลูกของฝายสินธุกิจปรีชา (ฝายแฝก) จังหวัดเชียงใหม่  โครงการแม่ปิงเก่า จังหวัดลำพูน และพื้น ที่เพาะปลูกโดยฝายของราษฎรอีกด้วย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 188,000 ไร่ 

2. ด้านพลังงานไฟฟ้า น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนสามารถผลิตกระไฟฟ้าได้ประมาณ24.50 ล้านกิโลวัตต์

3. ด้านการประมง  เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นแหล่งผลิตอาหาร  สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

4. การท่องเที่ยว เขื่อนแม่งัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  อ่างน้ำเหนือเขื่อนมีทัศนียภาพที่งดงาม มีแพพัก มีร้านอาหร เหมาะที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อน รับประทานอาหารที่แพ และนั่งเรือชมทัศนียภาพในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน

 

การเดินทาง

เขื่อนแม่งัดอยู่ในเขตอำเภอแม่แตง ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่ -ฝาง โดยสามารถเดินทางตามเส้นทางต่างๆได้ดังนี้

-ทางหลวงหมายเลข 107  ประมาณกิโลเมตรที่ 41 จะมีทางแยกขวาไปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ระยะทางเข้าไปถึงเขื่อนประมาณ 12 กิโลเมตร

-ทาง หลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ – พร้าว ผ่านป่าแม่แตง ป่าแม่งัด เป็นถนนลาดยางสภาพดี ตรงกิโลเมตรที่ 79 บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง – อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่แตงเข้าสู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และน้ำตกม่อนหินไหลได้

-ทางหลวงหมายเลข 1150 สายปิงโค้ง เชียงดาว – พร้าว เป็นทางหลวงสายที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านป่าเชียงดาวตอนบนและป่าแม่งัดตอนบนสภาพถนนเป็นดินลูกรัง

-ทางหลวงหมายเลข 1150 สายเชียงรายผ่านอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สภาพถนนลาดยางดีมาก

 

กิจกรรมที่น่าสนใจที่เขื่อนแม่งัด

1.ชมกิจการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

 

2.ชมอาทิตย์อัศดง พักแรม แล้วตื่นมารับอรุณกลางม่านหมอก

แพตกปลาเขื่อนแม่งัด

3.เล่นน้ำหน้าแพที่พัก

4.พายเรือคายัค

5.การตกปลา เขื่อนแม่งัดนั้นถือเป็นหมายตกปลาธรรมชาติยอดนิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ โดยสารมารถตกปลาได้ทั้งบรืเวณแพที่พักและนั่งเรือออกไปตกปลาตามกหมายต่างๆได้ โดยให้ลองติดต่อสอบถามกับเจ้าของแพดูครับ

ปลาที่ตกได้ที่เขื่อนแม่งัด เช่น ปลาชะโด, ปลากระสูบ(ใช้เหยื่อปลอม-ปลั๊ก สปูน), ปลาช่อน(เหยื่อติดใบพัด), ปลากระดี่เหล็ก ,ปลากระมัง(อาหารผสม รำผสมทั่วไป) ปลาตะเพียน(เหยื่อรำผสมใบปอสา), ปลาบึก บิ้กหวาย(เหยื่อใส้เดือนหรือรำผสม) ปลาบู่(เหยื่อใส้เดือน กุ้ง), ปลากระทิง(เหยื่อใส้เดือน)

ชะโดแม่งัด

แพตกปลา แพที่พักที่เขื่อนแม่งัด

1.แพเอกชัย ติดต่อพี่ตํอยได้ที่ 053-857222 หรือ152 ต่อ505964

2.แพสายนที

3.แพพันภิรมย์ครับ เบอร์ 0810324184,0864257065,0849871732

4.แพล้านนา 081-1116503, 086-4270418

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5347-0150 โทรสาร : 0-5347-0150  E-mail : : maenug@mail.rid.go.th

- อุทยานแห่งชาติศรีล้านนา ต.บ้านเป้า  อ. แม่แตง  จ. เชียงใหม่   50150โทรศัพท์ 053-31 7495 (VoIP), 053-479079, 053-479090   โทรสาร 053-479090   อีเมล reserve@dnp.go.th

 

เครดิตภาพ www.itchyfeetthai.com

 

2 Likes, 0 Dislikes
2 Likes
0 Dislikes

Leave a Reply