บันไดไฮกุ เส้นทางสู่สวรรค์

พาขึ้นสวรรค์ ด้วย บันไดไฮกุ (Haiku) ลัดเลาะผ่า���เส้นทางชื่อดังของ เกาะโออาฮู เกาะใหญ่อันดับ 3 ของ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา บันไดไฮกุ เริ่มแรกเป็นบันไดไม้ตอกยึดไว้กับหน้าผาทางตอนใต้ของหุบเขาไฮกุ ติดตั้งในปี ค.ศ. 1942 เป็นการเชื่อมต่อสายอากาศจากด้านหนึ่งของเขาไฮกุไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อสร้างระบบสื่อสารวิทยุอย่างต่อเนื่อง บันไดไฮกุ รู้จักกันดีในชื่อของ บันไดสู่สวรรค์ ใคร อยากขึ้นไปสัมผัสต้องฟิตร่างกายให้พร้อม เพื่อไต่ขั้นบันไดทั้งหมด 3,922 ขั้น พิชิตยอดสูงสุดที่ 2,800 เมตร ด้วยเส้นทางที่สูงชัน อันตราย บันไดไฮกุ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัย กายและใจถึงเท่านั้น!

 

บันไดไฮกุ หมู่เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ใน ปี ค.ศ. 2003 มีการปรับปรุงซ่อมแซม บันไดไฮกุ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ $875,000 ต่อมาช่วงต้นปี ค.ศ. 2012 บันไดไฮกุ ยังคงเป็นปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน และปัจจุบันยังไม่มีโครงการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า

0 Likes, 0 Dislikes
0 Likes
0 Dislikes

Leave a Reply