เคยเห็นกันมั้ย ปลาหมึกเรืองแสง งดงามเกินจะบรรยาย

 

Firefly Squid เป็นปลาหมึก bioluminescent  เมื่อโตเต็มที่มีความยาวเพียงสามนิ้ว  ปลาหมึกมี photophores ที่เปล่งแสงสีฟ้าเข้ม  photophores ขนาดใหญ่สามารถพบได้ในหนวดของมัน  เช่นเด���ยวกับบริเวณรอบดวงตา  photophores เล็ก ๆ ที่สามารถพบได้ทั่วร่างกายของปลาหมึกทำให้มันสามารถเปล่งแสงพร้อมแบบฟอร์มทั้งหมดของมัน  ในหาดโทะยะมะในภาคกลางของทะเลญี่ปุ่น  ปลาหมึกที่พบมีความอุดมสมบูรณ์สวยงาม ปกติมันจะอาศัยอยู่ที่ 1,200 ฟุตใต้น้ำ คลื่นในอ่าว โทะยะมะพัดพาเจ้าปลาหมึกไปใกล้ชายหาดในจำนวนมหาศาล  ทำให้เราได้เห็นภาพเจ้าปลาหมึกเรืองแสงเป็นจำนวนมากอย่างสวยงาม  ซึ่งมีระยะเวลาประมาณมีนาคม-มิถุนายน

 

 

 

 

 

ปลาหมึกเรืองแสง สวยงามเกินบรรยาย  แปลกแต่จริงแบบนี้ อยากไปเห็นกับตาสักครั้งจริงๆ

0 Likes, 0 Dislikes
0 Likes
0 Dislikes

Leave a Reply