ข้อมูลปลา

ปลาสวาย (Striped Catfish)

ปลาสวาย (Striped Catfish)

by in ข้อมูลปลา

ปลาสวาย มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก แนวบริเวณหัวถึงครีบหลังลาดตรง ตาอยู่เสมอหรือสูงกว่ามุมปาก ปากแคบกว่าปลาบึก รูปร่างเพรียวแต่ป้อมสั้นในปลาขนาดใหญ่ ก้านครีบท้องมี 8 – 9 [...]

ปลานวลจันทร์ (Small Scale Mud Carp)

ปลานวลจันทร์ (Small Scale Mud Carp)

by in ข้อมูลปลา

ปลานวลจันทร์ มีชื่อเป็นภาษาอีสานว่า “พอน” และ “พรวน” ในภาษาเขมร และจัดเป็นปลาประจำจังหวัดสุรินทร์ เช่นเดียวกับปลาแกง (C. multitorella) [...]

ปลาเปคู หรือจาระเม็ดน้ำจืด

ปลาเปคู หรือจาระเม็ดน้ำจืด

by in ข้อมูลปลา

ปลาเปคู หรือ ปลาคู้ หรือที่นิยมเรียกกันในเชิงการเกษตรว่า ปลาจาระเม็ดน้ำจืด เป็นชื่อสามัญที่เรียกปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่งในวงศ์ปลาคาราซิน หรือวงศ์ย่อยของปลาปิรันยา ปลาเปคูมีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับปลาปิรันยาซึ่งอยู่ในวงศ์ย่อยเดียวกัน หากแต่อยู่ต่างสกุลกัน โดยปลาเปคูนั้นจะมีรูปร่างที่ใหญ่โตกว่าปลาปิรันยามาก [...]

ปลายี่สก (Seven-striped barb)

ปลายี่สก (Seven-striped barb)

by in ข้อมูลปลา

ปลายี่สก ปลาน้ำจืดที่จัดอยู่ในกลุ่มปลาเกล็ดขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของไทย มีหัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ อยู่มุมปากบน ปากเล็กยืดหดได้ อยู่คล้อยลงมาใต้ส่วนหัว สีของลำตัวเหลือง [...]

ปลากราย (Spotted Featherback)

ปลากราย (Spotted Featherback)

by in ข้อมูลปลา

ปลากราย เป็นปลาน้ำจืดที่มีรูปร่างแปลกกว่าปลาอื่น คือ ลำตัวด้านข้างแบนมาก ท้องแบนเป็นสันมีหนามแหลมแข็งฝังอยู่เป็นคู่ ๆ จำนวนหลายคู่ จะงอยปากสั้นทู่ นัยน์ตาเล็ก ปากกว้างมาก [...]

ปลาสลาด (Grey featherback)

ปลาสลาด (Grey featherback)

by in ข้อมูลปลา

ปลาสลาด (Grey featherback) ปลาสลาด เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Notopterus notopterus อยู่ในวงศ์ปลากราย (Notopteridae) [...]

ปลากระสูบ (Hampala barb)

ปลากระสูบ (Hampala barb)

by in ข้อมูลปลา

ปลากระสูบ เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ด้านข้างลำตัวมีแถบขวางบริเวณใต้ครีบหลังลงมาถึงท้อง ในปลาขนาดเล็กมีแถบ 2 แถบที่กลางลำตัวและโคนหาง และมีแถบใต้ตาด้วย ครีบมีสีคล้ำแดงเรื่อ ขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีแถบสีคล้ำ [...]

ปลาช่อน ( Common Snakehead )

ปลาช่อน ( Common Snakehead )

by in ข้อมูลปลา

ปลาช่อน ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีส่วนหัวค่อนข้างโต รูปร่างทรงกระบอกยาว ครีบหางเรียวปลายมน ปากกว้าง ภายในปากมีฟันเขี้ยวบนเพดาน ลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อน มีลายเส้นทแยงสีคล้ำตลอดทั้งลำตัว 6-7 [...]